Veokafoto 2018

Kuna uus rallihooaeg on suhtkoht kohe algamas, siis kuulutame välja fotovõistluse “Veokafoto 2018”.

Võistluse üllas idee on suurendada veokate ehk elavamat pildistamist, et seeläbi ühtlasi säilitada ajaloo jaoks parimaid veokamomente ralliaastast 2018. Fotodel võib kujutatud olla kõike, mis on veoautoralliga seotud: võistlussituatsioonid, mehhaanikute töö, masinate võistluseks ja/või kiiruskatseks ettevalmistamine, tulihingelised veokafännid jne. jne. jne.

Kuivõrd sel aastal on EMV kalendris 5 etappi, siis korraldame ka kõnealuse fotovõistluse viieetapilisena:

1. etapp 11.-12.05 Tallinna ralli
2. etapp 15.-16.06 Viru ralli
3. etapp 13.-15.07 Rally Estonia
4. etapp 24.-25.08 Lõuna-Eesti ralli
5. etapp 12.-13.10 Saaremaa ralli

Kui mõni võistlus jääb ära mingitel ootamatutel põhjustel, jääb ära ka vastav fotovõistluse etapp.

Reeglid ja tingimused:

1. Osa võivad võtta kõik ralli- ja fotohuvilised;
2. Iga osavõtja võib esitada igale etapile kuni 10 fotot;
3. Fotod võivad olla ka töödeldud, kuid mitte sellevõrra, et foto hakkab töötluse tõttu oma arhiiviväärtust kaotama. Liigselt või üle tuunitud fotod seega võistlusele ei pääse;
4. Fotod saadetakse võistlusele digitaalselt vastavalt käesoleva juhendi lisas 1 olevatele juhistele;
5. Võistlustööd võib soovi korral varustada ka kohase kirjeldusega (pole nõutav);
6. Iga osavõtja esitab enda kohta nime ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, FB konto vms, mille vahendusel saab vajadusel kontakteeruda). Ilmselgelt anname omapoolse kinnituse, et saadud andmeid me kolmandatele osapooltele ei avalda;
7. Veokafotosi saab esitada 10 päeva jooksul peale iga eelnimetatud etapi toimumist – täpsed kuupäevad avaldame me ka iga etapi eel;
8. Seejärel avaldatakse fotod meie FB lehel, kus iga soovija saab neid järgneva 10 päeva jooksul hinnata;
9. Hääletusaja jooksul enim “laike” saanud veokafoto on käimasoleva etapi rahvahääletuse võitja. Võrdse tulemuse korral selgub võitja nn “välksõja” meetodil – toimub avalik “duell” kus rahvas saab Eesti Veokaralli Facebooki lehel anda oma eelistuse ühele vastavalt etteantud juhistele;
10. Parimatele saab kuuluma igavesene au ja kuulsus ning igale etapivõitjale on muidugi ka auhinnad. Viie etapi järel auhinnatakse kogu aasta läbilõikes kolme parimat. Samuti on lubanud mõned toetajad auhinnalauda omalt poolt rikastada;
11. Koos fotode saatmisega kinnitavad saatjad automaatselt meiepoolset mõistlikuse printsiibi alusel kohaldatavat kasutusõigust edastatud fotodele;
12. Fotode saatmisega annab saatja konkursi korraldajale õiguse fotode avaldamiseks ilma täiendava kooskõlastuseta kõigis meediaväljaannetes. Loomulikult saab sellise kasutamise puhul avaldatava foto juures väljatoodud ka autori nimi.

Punktisüsteem:

1. Rahvahääletuse viis parimat saavad punkte vastavalt kohale nn pööratud järjestuses – 1. koht 5p, 2. koht 4p, 3. koht 3p, 4. koht 2p ja 5. koht 1p;
2. Kolmeliikmeline sõltumatu žürii annab punkte kolmele parimale iga žüriiliige eraldi ehk siis vastavalt 1. koht 3p, 2. koht 2p ja 3. koht 1p;
3. Rahvahääletuse ja žüriiliikmete punktid liidetakse ja selle tulemusel saadakse etapi punktiline järjestustabel;
4. Etapil suurima punktisumma saanud foto on etapivõitja ja kuulub vastavalt auhinnalauale ka auhindamisele.

Näide: suurim võimalik punktisumma ühele pildile ühelt etapilt on 5 punkti rahvahääletuselt + 3 x 3 punkti žüriiliikmetelt ehk siis kokku 14 punkti.
NB! Juhul, kui ühel etapil saab punkte enam, kui üks foto samalt autorilt, siis saadud punktid summeeritakse ja lähevad hooaja üldvõidu punktisummas arvestamisele! Pärast iga etapi lõpu avaldame punktilised tulemused ka vastavas tabelis meie kodulehel veokaralli.ee.
Eesti Veokaralli tegevliikmed ja käimasoleva etapi žürii liikmed fotovõistlusel osaleda ei saa!

Loodame aktiivset osavõttu 2018. aasta veokaralli ajalooliste sündmuste jäädvustamisel.

Jaga seda: